Indledning

Når man snakker optimering af motorcykler, har de fleste der har en mc med indsprøjtning, enten stiftet bekendtskab med, eller hørt om begreberne, ECU Flash og Powercommander. Men hvad er det egentlig og hvad er forskellene, fordelene og ulemperne? Se videoen herunder der kommer lidt af vejen omkring. Resten kan du læse i artiklen nedenfor.

Powercommander

En Powercommander er et eksternt modul som monteres på din motorcykel. Mange tror det er en slags magisk boks der automatisk giver en pokkers massse effekt. Det kan vi godt løfte sløret for at det IKKE er 😉

Find Powercommander V hos SBK COnsulting
Powercommander V er nyeste skud på stammen af Powercommandere. V modellen er bedre opløst end den gamle IIIér, og fysisk mindre, men begge er gode værktøjer.
Powercommander III er det bedste værktøj til justering af brændstof blandingen
Powercommander III USB er den første USB version af Powercommanderen

Powercommanderens funktion er at den sidder i forbindelse med motorcyklens ledningsnet, mellem ECU og indsprøjtningsdyser. Når ECUén så sender signal til dyserne om at åbne, manipulerer Powercommanderen signalet til dyserne og på denne måde kan man tilføre eller fjerne en procentdel brændstof, i det man kalder mappet. Mappet er lavet som et excel ark hvor hver celle kan indeholde en værdi. Er denne værdi positiv, f.eks 6, tilføres 6% mere brændstof end ECUén har sendt signal om. Er værdien negativ, f.eks -6, trækkes der 6% brændstof fra den mængde som ECUén har sendt signal om.

Men hvordan laves sådan et map så?

Det er nødvendigt at få cyklen på et godt rullefelt (lav enerti med bremse) for at lave mappet. Det man gør er at køre en acceleration fra tomgang eller så tæt på som muligt og op til max omdrejninger. Det gør man ved alle de angivne kolonner (gaspositioner) der er opgivet i mappet. Mens disse accelerationer foretages, måler en wideband lambdasonde gassen på motorcyklen, og registrerer meget præcist hvor blandingen enten passer, er for mager eller for fed. Dette kan efterfølgende ses på en graf der angiver enten lambdatal eller AFR (Air Fuel Rate). For en jævn effektkurve ønsker man sig enten en jævn gaskurve eller en let faldende gaskurve. Typisk går de fleste motorcykler bedst med en AFR værdi på 13,1-13,2 – hvilket er markant federe end det fabrikkerne sigter efter, som hedder 14,7. Denne værdi er et kompromis mellem ydelse, driftsøkonomi og miljøkrav.

Det er vigtigt at understrege at der ikke findes to motorcykler der er ens, og derfor er det også lidt træls at mange investerer i en Powercommander de selv monterer og downloader et map fra nettet. Et map som en anden mand har lavet, ofte et helt andet sted i verden, hvor der kan være andre krav til miljø, men i særdeleshed også et andet klima, som påvirker motorcyklen voldsomt. Forandringer som forskellige udstødninger, luftfiltre mm gør også en afgørende forskel. Ikke engang to fuldstændigt identiske GSX-S1000 2020 modeller med nøjagtig samme udstødning og ca samme kilometertal, kunne bruge samme map. (Vi testede det selvom vi godt kendte resultatet) Så en tur på rullefelt ER nødvendigt.

Udover at optimere brændstofblandingen, kan Powercommanderen til nogle motorcykler også styre tændingen. Til de fleste andre hvor dette ikke er i selve Powercommanderen, kan der tilkøbes et modul til tænding.

ECU Flash

ECU flash er det nye sort. At det hedder flash har ikke noget med lyn at gøre. (Det går faktisk pænt langsomt) Det henleder derimod til at man ændrer i motorcyklens flash hukommelse. ECU flashet er modificering af motorcyklens ECU og altså ikke noget ekstra der tilføjes, blot en omkodning. Til det kræves nogle elektroniske bokse og kabler, som afmonteres igen når cyklen er trimmet.

Hvad kan ECU flash så som Powercommanderen ikke kan?

Som udgangspunkt kan ECU flashet minimum det samme. Dvs at man kan ændre brændstof blanding og tænding. Dette kan man på alle cykler der kan ECU flashes, og det er også de absolut vigtigste parametre at arbejde med. Udover benzin og tænding er der på rigtig mange cykler også adskillige andre paramtre man kan pille ved. Et eksempel kunne være på MT-09 og Tracer 900 modellerne hvor man kan trimmer Ride-By-Wire systemet. Det er noget der giver rigtig meget. Ved 100% gas åbner en MT-09 f.eks kun gasspjældende 43% oppe i topomdrejningerne. De skal naturligvis åbne 100%, men er en begrænsning som Yamaha har lagt ind. Af hvilke grunde vides ikke.

En anden meget nyttig feature er at man kan slå deceleration ful-cut fra. Det betyder at cyklen ikke lukker helt af for brændstoffet når du slipper gassen. Det giver en meget blødere overgang fra gas til lukket og til gas igen. Slut med at sidde og hoppe frem og tilbage hver gang du slipper gassen. På større cykler uden Ride-By-Wire er der ofte monteret sekundære spjæld. Disse spjæld skal typisk hjælpe med et bedre moment. Disse åbner ofte heller ikke helt, så her er der ofte også lidt at hente. Elektronisk begrænset topfart? Det kan som regel også fjernes, og der betyder samme med let øgning af omdrejningsbegrænseren at en GSX-S1000 går fra at kunne køre 235km/t til at køre ca 275km/t. O2 sensorer, udstødningsservomotor og fejlkoder er andre ting man ofte også kan tilgå.

Kompliceret? MEGET! De fleste værksteder der har rullefelt har også større eller mindre grad af erfaring med indkøring af Powercommandere, anderledes ser det ud med ECU Flash. Der skal tungen virkelig holdes lige i munden, for mange ting kan gå galt, hvis man ikke obs. Til gengæld er der også næsten uanede muligheder for at få en motorcykel til at køre perfekt. Hvis man forstår hvad det handler om og investerer tiden i det. Derfor lover vi heller aldrig at vi kan lave en indkøring på et par timer eller tre. Nogle gange kan vi, andre gange tager det en 6-8 timer, men fælles for alle er at vi ikke afleverer noget vi er i tvivl om at vi kunne have gjort bedre.

Det var lidt om forskellene på ECU Flash og Powercommander

Link til producenternes hjemmesider:

Dynojet: https://www.dynojet.com/

Woolich Racing: ECU flash af BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki og Yamaha: https://www.woolichracing.eu/Default.aspx

Techno Research: ECU flash af Harley Davidson, Indian og Victory: https://technoresearch.info/